Ondersteuning

Hoe verloopt psychologische ondersteuning?

Je kan meerdere moeilijke periodes doormaken tijdens de diagnose, de behandeling en de opvolging. Als het voor jou of je naasten te moeilijk wordt, je bepaalde gedachten niet onder controle krijgt, of als de angst te groot wordt, kan je in de meeste centra beroep doen op gespecialiseerde psychologische ondersteuning. Dit betekent niet dat je zwak of gek bent. 

Een psycholoog zal vooral naar jou en je naasten luisteren, je tips geven om met de situatie om te gaan en zo het leven draaglijk te houden. Laat je helpen om de reusceltumor het hoofd te bieden en mentaal gezond te blijven. Je zal al je aandacht nodig hebben. 

Na afronding van de behandeling verminderen de contacten met het ziekenhuis sterk maar kunnen er nog steeds allerlei uitdagingen en moeilijk hanteerbare emoties de kop opsteken, zoals omgaan met vermoeidheid, angst voor herval,… 

Ook dan kan je nog op plaatsen terecht voor een luisterend oor :