Diagnose

Hoe wordt het type bepaald?

In eerste instantie zal je arts niet meteen weten met welk gezwel je te maken hebt. De arts zal je ondervragen en onderzoeken. Dit onderzoek zal de arts al een aanduiding kunnen geven over de goedaardigheid en de agressiviteit van het gezwel, waar het precies zit en of er eventuele oorzaken te vinden zijn.  

Nadien gebeuren een aantal onderzoeken (scans) om een idee te krijgen over welke type van gezwel het zou kunnen gaan.  

Aangezien bij reusceltumoren in het bot in zeer zeldzame gevallen kunnen uitzaaien naar de longen, wordt een CT scan van de longen gepland om zo een vergelijkingspunt te hebben voor latere onderzoeken. 

Welke beeldvorming is mogelijk?

Radiografie

Een radiografie is een onderzoek waarbij men met behulp van röntgenstralen de binnenzijde van het lichaam in beeld brengt (voornamelijk je beenderen). Dit onderzoek is meestal pijnloos.

Lees meer

Wanneer je een injectie met contrastvloeistof krijgt, voel je een prik bv. in een gewricht. Afhankelijk van het lichaamsdeel dat in beeld moet worden gebracht, zal men vragen om bepaalde kledingstukken en juwelen of andere metalen voorwerpen te verwijderen. Vervolgens brengt men je naar de tafel om de beelden te maken. Men vraagt je om bepaalde posities aan te nemen; het is belangrijk deze aanwijzingen goed te volgen en niet te bewegen tijdens de opname. Indien bepaalde houdingen voor jou niet lukken of te pijnlijk zijn, is het belangrijk dat je dit meldt aan de verpleegkundige op de radiologie. Na de opnamen kan je je terug aankleden en naar huis gaan. Je krijgt een code of een verslag van het onderzoek mee: bewaar dit goed en geef dit af aan je behandelende arts.

CT-scan

Een CT scan is een onderzoek waarbij men met behulp van röntgenstralen de binnenzijde van het lichaam in beeld brengt. Dit onderzoek is meestal pijnloos. Wanneer je een injectie met contrastvloeistof krijgt, voel je een prik bijvoorbeeld in je hand of in een gewricht.

Lees meer

Afhankelijk van het lichaamsdeel dat in beeld moet worden gebracht, zal men vragen om bepaalde kledingstukken en juwelen of andere metalen voorwerpen te verwijderen. Vervolgens brengt men je naar de tafel om de beelden te maken. Men vraagt je om bepaalde posities aan te nemen; het is belangrijk deze aanwijzingen goed te volgen en niet te bewegen tijdens de opname. Indien bepaalde houdingen voor jou niet lukken of te pijnlijk zijn, is het belangrijk dat je dit meldt aan de verpleegkundige op de radiologie. Na de opnamen kan je je terug aankleden en naar huis gaan. Je krijgt een code of een verslag van het onderzoek mee: bewaar dit goed en geef dit af aan je behandelende arts.

MRI

Een MRI scan is een onderzoek waarbij men met behulp van magnetische golven de binnenzijde van het lichaam in beeld brengt. Dit onderzoek is meestal pijnloos. Wanneer je een injectie met contrastvloeistof krijgt, voel je een prik bijvoorbeeld in je hand of in een gewricht.

Lees meer

Afhankelijk van het lichaamsdeel dat in beeld moet worden gebracht, zal men vragen om bepaalde kledingstukken en juwelen of andere metalen voorwerpen te verwijderen. Vervolgens brengt men je naar de tafel om de beelden te maken. Men vraagt je om bepaalde posities aan te nemen; het is belangrijk deze aanwijzingen goed te volgen en niet te bewegen tijdens de opname. Indien bepaalde houdingen voor jou niet lukken of te pijnlijk zijn, is het belangrijk dat je dit meldt aan de verpleegkundige op de radiologie. Na de opnamen kan je je terug aankleden en naar huis gaan. Je krijgt een code of een verslag van het onderzoek mee: bewaar dit goed en geef dit af aan je behandelende arts.

Hoe verloopt de diagnose?

Afhankelijk van welk type reusceltumor er vermoed wordt, zal de diagnose iets anders verlopen.  

Bij de diagnose zijn er verschillende soorten beeldvorming mogelijk. Er  wordt een gewone radiografie genomen. Verder zal men een MRI van het lichaamsdeel met het gezwel uitvoeren om de lokale uitgebreidheid na te gaan. Door middel van een MRI onderzoek met contrast kan een reusceltumor al met grote zekerheid aangetoond worden. Toch is dikwijls nog een biopsie nodig om de diagnose met absolute zekerheid te kunnen stellen. Het is essentieel dat deze onderzoeken kunnen gebeuren vóór er in het gezwel gesneden wordt om de beelden niet te verstoren, waardoor het moeilijker kan worden om de tumor te karakteriseren. Verder kunnen de artsen aan de hand van de scanbeelden zien langs welke weg en waar in het gezwel er best een weefselstaal kan worden genomen. Dit wordt dan besproken op het multidisciplinair overleg (MOC-overleg).

De arts zal je een aantal onderzoeken laten ondergaan, met name een echografie en een MRI onderzoek met contrast. 

Op deze MRI kan de diagnose van een reusceltumor van de weke delen met grote zekerheid gesteld worden door een ervaren radioloog. De radioloog bekijkt ook hoe uitgebreid de lokale ingroei is. Soms is de radioloog niet 100% zeker, en zal je behandelende arts je voorstellen om een biopsie uit te voeren om absoluut zeker te zijn van de diagnose, zodat je zeker de juiste behandeling krijgt. Het is essentieel dat deze onderzoeken kunnen gebeuren vóór er in het gezwel gesneden wordt om de beelden niet te verstoren, waardoor het moeilijker kan worden om de tumor te karakteriseren. Verder kunnen de artsen aan de hand van de scanbeelden zien langs welke weg en waar in het gezwel er best een weefselstaal kan worden genomen. Dit wordt dan besproken op het multidisciplinair overleg (MOC-overleg). 

Hoe gebeurt de biopsie?

Om te bepalen om welk type gezwel het exact gaat, moet een weefselstaal onderzocht worden door de anatoom-patholoog. Om zo’n weefselstaal te bekomen wordt meestal een biopsie gepland. Een biopsie kan open (een kleine operatie) of gesloten (een punctie) gebeuren.

Houdt de biopsie risico’s in?

Een biopsie is altijd een berekend risico. In de volksmond wordt gezegd dat eens een gezwel ‘lucht gezien heeft’, de patiënt verloren is. Dit is niet waar. Door een biopsie zal een gezwel niet uitzaaien naar andere organen, maar er kunnen wel kwaadaardige cellen achterblijven in het biopsietraject.

Een biopsie dient op een correcte manier te worden uitgevoerd om later problemen te vermijden. Het biopsietraject wordt ook verwijderd wanneer het gezwel definitief wordt weggehaald. Daarom is het belangrijk dat de arts bij de biopsie al rekening houdt met de latere operatie.

Een ontsteking van een biopsiewonde moet absoluut vermeden worden. Een ontsteking kan aanleiding geven tot een diepe ontsteking waardoor de definitieve operatie in het gedrang wordt gebracht. 

Een reusceltumor bevat zeer veel bloedvaten daardoor kan bij de biopsie een bloeding ontstaan of kan de wondnaad nabloeden. De arts neemt maximale voorzorgen om een grote bloeduitstorting te voorkomen, bijvoorbeeld door een buisje (een drain) te plaatsen dat het bloed naar buiten brengt. Dikwijls wordt ook tijdelijk een drukverband aangelegd.

Wat gebeurt er na de biopsie?

Het weefselstaal wordt onmiddellijk naar het labo gestuurd. Dit onderzoek is zeer uitgebreid kan tot 10 dagen in beslag nemen eer een definitief resultaat beschikbaar is. Deze periode van wachten is voor jou en je naasten een zeer belastende periode omdat je nog niet weet waar je aan toe bent. Deze periode wordt zo kort mogelijk gehouden maar is noodzakelijk om absoluut zeker te zijn van de diagnose.  

De resultaten worden nog eens in het multidisciplinaire team besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Je behandelende arts zal de resultaten en het behandelplan met jou en je naasten bespreken. Dit plan is een voorstel: het is de bedoeling dat jij als patiënt ook inspraak hebt in de behandeling. Vraag gerust extra uitleg of vraag een tweede afspraak om de verkregen informatie te verwerken.